SİSTEMİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

çelik yapıların en önemli özelliği, hafif yapılar olmasıdır.

Yapı ne kadar hafif olursa deprem sırasında o kadar az deprem darbesi alır.

Deprem kütle ile kütlede ağırlıkla doğru orantılıdır.

Hafif malzeme kullanılarak kütle, dolayısı ile depremin etkisi azalır.

çelik, depreme en iyi karşılık veren bir malzemedir.

çelik, yapılan kontole açık olmasından dolayı gÜvenilir ve sağlamdır.

çelik yapılarda daha az elemanla daha güçlü bir sistem oluşturulur.

çelik yapılarda, şandiyede temiz bir çalışma ortamı sağlanır.

çelik yapıda nakliye ve montaj aşamalarının sÜresinin kısalığı çelik kullanmayı teşvik eder.

çelik yapılar her türlü doğal sartlara karşı dayanıklı gösterir.

çelik yapılar zemini iyi olmayan ölgeler için vazgeçilmez yapı cinsidir.

çelik yapılarda kolon kesitleri betonarmeye göre küçüktür, dolayısı ile kullanılabilen alan artar.

Elastisite modülü ahşapta 100,000 betonermede 210,000 çelikte 2,100,000 dir.

çelik yapıların ağırlığı betonarmeye göre az olduğundan sömelleride buna istinaden küçüktür.

Diğer yapılarda yıldırım çok bÜyÜk risk taşırken çelik evlerde topraklama nedeniyle hiçibir risk bulunmamaktadır.

çelik malzemenin özgÜl ağırlığının taşıdığı yÜke oranla çok küçüktür.